စည်းချက်:
Home » အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး (စာမျက်နှာ 7)

အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး

2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - ဆန်းသစ်တီထွင် / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း

တီထွင်ဆန်းသစ်မှု / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - မူလ / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး

မူလက / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - မူလ / အကြောင်းအရာ Delivery

မူလက / အကြောင်းအရာ Delivery ကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - မူလ / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း

မူလက / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - တစ်နှစ်တာ / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး၏ကုန်ပစ္စည်း

တစ်နှစ်တာ / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးကောင်းပြီရှေးရှေး၏ကုန်ပစ္စည်း, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်ကိုချိုးဖောက်နှင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုပါဝင်သည် ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - တစ်နှစ်တာ / အကြောင်းအရာ Delivery ၏ကုန်ပစ္စည်း

တစ်နှစ်တာ / အကြောင်းအရာ Delivery ကောင်းပြီရှေးရှေး၏ကုန်ပစ္စည်း, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်ကိုချိုးဖောက်နှင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုပါဝင်သည် ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - တစ်နှစ်တာ / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းကုန်ပစ္စည်း

တစ်နှစ်တာ / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းကောင်းပြီရှေးရှေး၏ကုန်ပစ္စည်း, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်ကိုချိုးဖောက်နှင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုပါဝင်သည် ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

Adobe က Creative Cloud အပ်ဒိတ်များ NAB 2015 #NABSHOW မှာပျေါထှနျးခဲ့

Adobe ကသမိုင်းအမှတ်စဉ်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အသစ်အတွေးအခေါ်များကိုဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံးဖြည့်စွက်ရမည်ခွင့်ပြု Creative Cloud ထဲမှာထုတ်ကုန်များ၏သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုဖြတ်ပြီးနက်ရှိုင်းလွှတ်ပေးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ဤရွေ့ကား updates များကို NAB ပြရန် 2015 မှာပြသပါလိမ့်မည်။ သုံးအဓိကအကြောင်းအရာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း, ကြောကျဆူးအချက်အဖြစ်ပရီးမီးယားလိဂ် Pro ကိုအတူ Adobe ကပိုပြီးပြောင်းလဲနေသောဖန်တီးဖို့နည်းပညာအသစ်ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ် ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနည်းပညာစျေး #2015 NABShow @ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နယူးသိုလှောင် Solutions

ကတိပွုကနေအသစ်ဖြေရှင်းချက်အန္တိမ Transfer တစ်ဦး Fiber Channel ကို SAN တစ်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောကြွယ်ဝသောမီဒီယာ NAS ဖြေရှင်းချက်နဲ့, petabyte volumes ကိုမှာဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် archive ကိုစကေးကိုက်ဖို့စွမ်းရည်မှအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေး။ ကတိပွုရဲ့အသစ်ဖြေရှင်းချက် - အဖြစ်ကောင်းစွာင်း၏ပြည့်စုံကြွယ်ဝသောမီဒီယာထုတ်ကုန်အစုစုအဖြစ် - က၎င်း၏မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နှင့်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း featured ပါလိမ့်မည် ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

2015 NAB Show ကိုအသံလွှင့် Award ဆု Winners ကြေညာလိုက်သည် Beat! #NABShow

ကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိ Origins, တည်ဆဲနည်းပညာအပေါ်တိုးတက်မှု၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေ, ပါဝင်သည်။ မဂ္ဂဇင်းကိုကြည့်ပါ: magazine.broadcastbeat.com ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

2015 NAB SHOW ကြမ်းပြင်ဦးရေတစ်သန်းကျော် NET စတုရန်းပေတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်

- တချို့က 244 ကုမ္ပဏီများ 2015 အတွက်ပထမဦးစွာအချိန်များအတွက် NAB Show မှာပြပွဲမှ - NAB Show ကို, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများ၏အနာဂတ်ကားမောင်းစျေးသည်၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစုဝေး, ပြပွဲကြမ်းပြင်ပြပွဲနေရာသန်းတဦးတည်းကိုကျော်အသားတင်စတုရန်းပေတိုးချဲ့ခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် 244 ကုမ္ပဏီများသည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြအတူ။ အဆိုပါပြပွဲမည်ဖြစ်သည် ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

backbone ရေဒီယို: အဆိုပါဘယ်နေရာမှာမဆိုရေဒီယိုဖြေရှင်းချက်!

ဒါကြောင့်သင်အမြဲသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ရှိစေချင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, တက plug ကိုကဲ့သို့ရိုးရှင်းဖြစ်နှင့် set-up, play နှင့်သင်တဦးတည်း Wichita အတွက်တနေ့နှင့်တတွင် Kansas City အတွက်လာမယ့်ပြောပါ mobile- ဖြစ်ရန်သင့်ဘူတာရုံလိုချင်လိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လမ်း၌အဆောင်ကြဉ်းချင်အားလုံးသည်သင့်ရဲ့ Laptop ကိုသည်နှင့်ကောင်းပြီ microphone-, ယခုသင် ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

လာမယ့်-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများပေးခဲ့သည်: စီးပွားရေး-Driven မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာထဲကနေရီးရဲလ်ရလဒ်များရယူခြင်း

လာမယ့်-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများပေးခဲ့သည်: မီဒီယာပညာရှင်များချင်စီးပွားရေး-Driven မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာမတ်ထံမှရီးရဲလ်ရလဒ်များရယူခြင်း, မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု၏စီးပွားရေးကနေအကျိုးခံစားခွင့်ကိုမျှော်လင့်ဘွယ်။ သူတို့ကယနေ့များ၏ပေးခဲ့သည်မနေ့က၏ရိုးရှင်းသောစာကြည့်တိုက်များနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းတာဝန် menu ကထက်အများကြီးပိုပြီးဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအတော်လေးကောင်းစွာပေါင်းစည်းအိုင်တီဗိသုကာလိုအပ်သည်နားလည်သဘောပေါက်။ စမတ်မီဒီယာပညာရှင်များချင် ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

ဇွန်လ 2015th အပေါ် 30 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့!

အဆိုပါနဝမအကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံ (CS 2015) Culver စီးတီး, CA. အတွက် DoubleTree ဟိုတယ်အနောက် LA ကမှာအင်္ဂါနေ့ဇွန်လ 30, 2015 ကျင်းပလိမ့်မည် သင်ဤအဖြစ်အပျက်ကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်တက်ရောက်ခြင်းစဉ်းစားရန်လိုပေမည်! CS 2015 မှာသငျသညျစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာသိုလှောင်မှုနှင့်ကွန်ရက်၏ဧရိယာများတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

The New ZeeVee 2920 HDbridge!

ZeeVee, Inc, ယခုလက်ရှိ coaxial cable ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုကျော်န့်အသတ် HD display ပါနေရာများမှသတင်းရပ်ကွက်များက high-definition အမှတ်စဉ်ဒစ်ဂျစ်တယ် interface ကို (HD ကို-SDI) မှ 2920 resolution ကိုဗီဒီယိုကပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းသောအရာကသူတို့အသစ်အ HDbridge 1080 အန်ကုဒ်နဲ့ modulator တွေကိုတင်ပို့ကြသည်! အသစ် HDbridge 2920 အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုအရည်အသွေးနှင့် Dolby ဒီဂျစ်တယ်လ်အသံစတူဒီယိုထုတ်လွှင့်ရန်ဖြန့်ဖြူးဘို့, လုံခြုံရေးခန်းများနှင့်လုံးဝနီးပါးမဆိုကြီးမားသောထောက်ပံ့ ...

ဆက်ဖတ်ရန် "

Jon ချာပယ်လ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုန်ကန် Q & A: broadcast သီးသန့် Beat

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုန်ကန်တည်ထောင်သူ / CEO ဖြစ်သူ Jon ချာပယ်လ်အဘို့, လုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်မှုရုံ buzzword ထက်ပိုပါတယ်။ ၎င်းသည်အယ်ဒီတာနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖြစ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများကနေမွေးဖွားလာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွဲပါပဲ။ programming software ကိုခြောက်လ၏အသက်အရွယ်ကတည်းကချာပယ်လ်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post စိန်ခေါ်မှုများများအတွက်မြင်သာထင်နှင့်လက်တွေ့ software ကိုဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူသူ့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့ "နှစ်ရသောအခါ ...

ဆက်ဖတ်ရန် "